Pragul TVA a fost majorat la 65.000 euro la cursul de schimb valutar de la data aderării României la UE