Ordinul de plata pentru Trezoreria Statului – OMFP nr. 1662/2012